De transitie naar kinderopvang en onderwijs: Een boordtabel over kinderopvang en onderwijs voor kinderen jonger dan 6 jaar in rijke landen

De transitie naar kinderopvang en onderwijs: Een boordtabel over kinderopvang en onderwijs voor kinderen jonger dan 6 jaar in rijke landen

AUTHOR(S)
Peter Adamson

Published: 2008 Innocenti Report Card
De generatie die nu opgroeit, is de eerste waarvan een meerderheid een groot deel van haar vroegste kindertijd doorbrengt in een of andere vorm van kinderopvang buitenshuis. Tegelijkertijd toont neurowetenschappelijk onderzoek aan dat liefdevolle, stabiele, veilige en stimulerende relaties met verzorgers tijdens de eerste levensmaanden en jaren cruciaal zijn voor alle aspecten in de ontwikkeling van een kind. De combinatie van deze twee ontwikkelingen confronteert de samenleving en de beleidsmakers in de OESO-landen met een aantal dringende vragen. Wordt deze overgang naar kinderopvang en onderwijs een vooruitgang dan wel een achteruitgang voor de kinderen van vandaag en voor de wereld van morgen? Veel zal afhangen van hoe op deze vragen zal worden ingespeeld
1 - 1 of 1
first previus 1 next last